Brancheorganisation for autolakerere

AutoBranchen Danmark er videreførelsen af FAI og er landets primære brancheorganisation for autolakerere.

AutoBranchen Danmark har sin egen lakkonsulent med erfaring som selvstændig autolakerer ansat til at hjælpe medlemmerne med laktekniske spørgsmål og udfordringer med at få den korrekte lakopgørelse.

AutoBranchen Danmark udarbejder løbende vejledninger og samler den nye viden om lakering blandt andet gennem trykte vejledninger om anvendelsen af brugte dele og lakeringsopgørelsen.

AutoBranchen Danmark